Dnes je pátek 24. května 2019
Doporučený prohlížeč: Mozilla Firefox

Počet návštěv

Datum poslední aktualizace 19.09.2018
Školní jídelna


Zveřejněno 11.2.2019:


Odhlašování obědů

Od 11.2.2019 bylo povoleno odhlašování jídel na následující den jak na internetu, tak ve volícím boxu ve škole.

Odhlášení lze provést do 12:00.


Volba obědů na internetu nebo přes mobilní telefon

Obědy ve školní jídelně si můžete pohodlně navolit i prostřednictvím internetu.
Je pouze třeba aktivovat si tuto možnost u paní Martiny Hrubcové.

!!! ODHLAŠOVÁNÍ obědů přes internet mohou VŠICHNI žáci 1. i 2.stupně, ale pouze na dny, kdy umožňuje program výběr ze dvou jídel.
obědy


Číslo naší jídelny - na objednávání jídel přes internet je ZDE


V září roku 2000 přivítala strávníky základní školy nově zrekonstruovaná školní jídelna. Strávníci zde mohou obědvat v klidu a v příjemném prostředí. Kolektiv kuchařek pod vedením paní Jany Červencové zajišťuje, aby připravené jídlo bylo chutné a odpovídalo zásadám zdravé výživy - spotřebnímu koši, stravovacím normám a vynaloženým ekonomickým nákladům. Denně tak připraví přibližně 700 jídel.

Pro žáky a zaměstnance školy jsou denně připraveny dva chody. Jídlo dle vlastního výběru má každý strávník možnost navolit si v elektronickém objednávkovém systému na webových stránkách, popř. ve škole u jídelny v objednávkovém boxu.

Obědy se odhlašují den předem v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 386 107 719 v době od 7:00 do 12:00 hodin u paní Martiny Hrubcové. V případě její nepřítomnosti volejte tel.číslo 386 107 720 vedoucí školní jídelny, paní Janu Červencovou.

K odběru jídla slouží kreditní karta a čip. Kartu lze zakoupit též v kanceláři ŠJ za částku 36,- Kč. Cena 1 čipu je 117.- Kč
Používání poškozené, případně pomalované karty není z technických důvodů možné.

Upozornění:

Strávníci se při odběru jídla prokazují nepoškozenou kreditní kartou, případně čipem a respektují Řád školní jídelny.
Platba obědů: vždy předem, inkasní termín je 15.až 25.den v měsíci na následující měsíc. Při nezaplacení v termínu obdrží strávník složenku a má možnost do 3 dnů odevzdat doklad o zaplacení, v opačném případě mu jsou obědy zablokovány.

Ceny obědů:
ceny jídel určuje Vyhláška MŠMT ČR č.107/2005sb.

    děti, které ve školním roce dosáhnou věku:
  • 10ti let a méně platí 23.- Kč
  • 11ti až 14ti let platí 25.- Kč
  • 15ti a více let platí 27.- Kč

Strávníci mají možnost volby jídel na následující týden vždy do čtvrtka do 12.00 hodin.

Na Vaše případné dotazy ohledně platby obědů, jejich odhlašování apod.odpoví paní Hrubcová na telefonním čísle: 386 107 719,
příp. na adrese: jidelna@zsgrunwaldova.cz.


Fotografie ze školní jídelny

Školní jídelna Školní jídelna Školní jídelna Školní jídelnaZŠ Grünwaldova, tel: 386 107 711, e-mail: info@zsgrunwaldova.cz