Dnes je pátek 24. května 2019
Doporučený prohlížeč: Mozilla Firefox

Počet návštěv

Datum poslední aktualizace 19.09.2018
Školní řády platné na ZŠ Grünwaldova


Školní řády - ke stáhnutí ve formátu PDF

  • Školní řád ke stáhnutí ZDE
  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ke stáhnutí ZDE
  • Řád školní jídelny ke stáhnutí ZDE
  • Řád školní družiny ke stáhnutí ZDE

Naše škola si je vědoma svých hlavních cílů - poskytnout žákům základní vzdělání, umožnit žákům rozvíjet svůj talent a zájmy, rozvíjet nad standardní úroveň své schopnosti a dovednosti, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných. Pracovníci školy se ve spolupráci s rodinou snaží vychovat žáka, který se umí orientovat v hodnotách, který se učí samostatně myslet, svobodně jednat a rozhodovat. Vychovat žáka, který se dokáže orientovat v množství různých informací, dokáže je třídit a používat. Vychovat člověka slušného, odpovědného za své chování, za své zdraví, tolerantního, chápajícího hodnotu života.

Snaha, co nejefektněji naplnit poslání školy, vytvořit příznivé podmínky pro vyučování, pro život ve škole, pro úspěšnou spolupráci rodina - škola, vedla k vytvoření určitých pravidel.

Tato pravidla vzájemného soužití jsou se všemi právy a povinnostmi zakotvena ve "Školním řádu".

ZŠ Grünwaldova, tel: 386 107 711, e-mail: info@zsgrunwaldova.cz