Drobečková navigace

Škola > Kroužky

Zájmová činnost 2022 / 2023

Nabídka zájmové činnosti Spolku rodičů
2022 - 2023 Cena za pololetí: 400 Kč

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 12 žáků.

Přihlášky již rozdány žákům, případně k dispozici u vedoucí kroužku.

Uvedené časy jsou orientační a mohou se ještě změnit.

evid.č. název kroužku třída den čas vedoucí kroužku hodin
1 Angličtina hravě 1.A ÚT 12:45 - 13:30 Mgr. Harazímová J. 1
2 Angličtina hravě 1.A ST 12:45 - 13:30 Mgr. Harazímová J. 1
3 Angličtina hravě 1. B PO 12:45 - 13:30 Mgr. Krátká 1
4 Angličtina hravě 1. B ÚT 12:45 - 13:30 Mgr. Krátká 1
5 Dramík 2. a 3. tř ST 13:00 - 13:45 Mgr. Krátká 1
6 Angličtina hravě 2. B ÚT 11:45 - 12:30 Mgr. Šustrová  1
7 Legorobotika I. - začátečníci 2. - 5. tř. PO 13:45 - 15:15 Mgr. Převrátilová  2/14 dní
8 Legorobotika II. - pokročilý 2. - 5. tř. ÚT 13:45 - 15:15 Mgr. Převrátilová  2/14 dní
9 Keramika 2.-4. tř. ČT 16:00 - 18:00 Voráčková  2/14 dní
10 Angličtina Yle 3. - 4.  PO 7:00 - 7:45 Mgr. Kazilová  1
11 Angličtina Yle 3. - 4.  ÚT 7:00 - 7:45 Mgr. Kazilová  1
12 Angličtina Yle 3. - 4.  ST 7:00 - 7:45 Mgr. Kazilová  1
13 Legorobotika III. - začátečníci 2. - 5.  tř. ČT 13:45 - 15:15 Mgr. Knietelová  2/14 dní
14 Německý jazyk 3.-5.tř. ČT 7:00 - 7:45 Mgr.Bláhová  1
15 Angličtina hravě 2.C PO 11:50 - 12:35 Mgr. Harazímová N. 1
16 Angličtina hravě 2.C PO 12:45 - 13:30 Mgr. Harazímová N. 1
17 Minivolejbal 3. - 5.tř. ST 13:15 - 14:45 Mgr. Harazímová N. 2
18 Minivolejbal 3. - 5.tř. ST 13:15 - 14:45 Mgr. Nýdlová  2
19 Angličtina hravě 1.C ÚT 11:50 - 12:35 Mgr. Nýdlová  1
20 Angličtina hravě 1.C ČT 11:50 - 12:35 Mgr. Nýdlová  1
21 Německý jazyk 5.tř. ST 7:00  - 7,45 Mgr.Bláhová  1
22 Angličtina hravě 2.A PO 7:00 - 7:45 Mgr. Duschková  1
23 Angličtina hravě 2.A ÚT 7:00 - 7:45 Mgr. Duschková  1
24 Angličtina Yle 5.tř. ST 7:00 - 7:45 Mgr. Budovičová  1
25 Keramika 1 3.- 9. tř. ÚT 14:00 - 15:30 Mgr. Michnová 2/14 dní
26 Německý jazyk 3.- 4.tř. ČT 7:00 - 7:45 Mgr.Bláhová  1
27 Keramika 2 3.- 9- tř. ÚT 14:00 - 15:30 Mgr. Michnová 2/14 dní
23 Příprava na přijímací zkoušku z matematiky 9. třídy    

Mgr. Pech,
Ing. Nachlingerová,

Mgr. Pánková

1
24 Příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka 9. třídy     Mgr. Knietelová,
Mgr. Dolejšová,
Mgr. Smutná 
1
25 Šachový kroužek 6. - 9. třída     Mgr. Pánková 1