Drobečková navigace

Škola > Zaměstnanci > Školní poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholožky - Mgr. Petra HIRN, Mgr. Kristýna VOSÁTKOVÁ

Mgr. Petra HIRN

          PRACOVNÍ DOBA
   • Pátek 8:00 - 12:00 (dle objednání telefonicky či e-mailem)
                              Prosím, volejte v konzultační hodiny!

           KONTAKT

 

Mgr. Kristýna VOSÁTKOVÁ

          PRACOVNÍ DOBA
   • Pondělí - čtvrtek 8:00 - 14:00 (dle objednání telefonicky či e-mailem)
                              Prosím, volejte v konzultační hodiny!

           KONTAKT

 

Od druhého pololetí školního roku 2014/2015 působí na naší škole školní psycholožka.

Od školního roku 2021/2022 máme k dispozici dvě pscholožky.

Jejich úkolem je přispívat k optimálnímu školnímu klimatu.

To, jak se celkově cítíme ve svém životě má vliv na všechny oblasti, včetně školního výkonu.

Proto se nebojte v případě jakéhokoli problému či dotazu kontaktovat školní psycholožku.

 

Kdy je dobré se obrátit na školní psycholožku?

Žák/žákyně

   • Když máš pocit, že ti učení nejde tak, jak bys chtěl/a.
   • Když máš trému u tabule, když máš z něčeho ve škole strach.
   • Když si nerozumíš se spolužáky nebo s nějakým učitelem.
   • Když si o něčem nemáš s kým popovídat.
   • Když tě trápí cokoli ve škole nebo mimo ni.

Rodič

   • Když vidíte, že dítěti se do školy nechce nebo je často nemocné, stěžuje si na špatný spánek a různé bolesti, přestalo komunikovat, nějak se změnilo.
   • Když máte pocit, že si dítě nerozumí se spolužáky, když to vypadá, že Vašemu dítěti nebo Vám učitelé nerozumí.
   • Když byste si chtěli promluvit o jakémkoli tématu týkajícím se výchovy Vašeho dítěte.
   • Když se ve Vaší rodině děje něco velkého, co by mohlo mít dopad na dítě (rozvod, úmrtí v rodině,…).


Co očekávat?

Školní psycholog má dětem pomáhat při cestě školním životem. Je k dispozici také učitelům a rodičům. Kdokoli z těchto jmenovaných se může se školním psychologem domluvit na konzultaci – nejlepší výsledky přináší, když spolupracují všichni.

Psycholog pracuje se třídami za účelem prevence sociálně-patologických jevů. Sleduje klima tříd a podílí se na zlepšování atmosféry v nich. Angažuje se v krizových případech. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci školy poskytuje kariérové poradenství.

V případě individuální práce se žákem je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce. Rodič je psychologem informován o záměrech a výstupech individuální péče. Informace o průběhu individuální péče může psycholog dále sdělovat (škole, dalším institucím) opět jen se souhlasem zákonného zástupce (výjimkou jsou pouze skutečnosti podléhající oznamovací povinnosti).


Psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.