Drobečková navigace

Škola > Ostatní > Cambridge testy

ZŠ Grünwaldova a Cambridge testyACS_logo_WEB.jpg

 „Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“


Již od roku 1998 se na naší škole pravidelně konají Cambridge testy - YLE (YoungLearners) z anglického jazyka.

Cambridge EnglishQualifications jsou mezinárodní jazykové certifikáty, které zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny.

 cambidge.jpg

  • Zkouška STARTERS - pro žáky 3. a 4. ročníků
  • Zkouška MOVERS - pro žáky 5. ročníků
  • Zkouška FLYERS (úroveň A2) - pro žáky 6. ročníků
  • Zkouška KET (úroveň A2, ale obtížnější než Flyers) - pro žáky 7. a 8. ročníků
  • Zkouška PET (úroveň B1) - pro žáky 8. a 9. ročníků. Tato zkouška je o něco málo obtížnější než současná státní maturita z AJ. Držitel certifikátu PET (nebo certifikátu vyšší úrovně) může od 2016 požádat o nahrazení jedné profilové zkoušky z maturity.

 

Připravit žáky vyžaduje značnou mimoškolní práci - doplnit požadovanou slovní zásobu, předučit předepsanou gramatiku, a hlavně mluvit - popisovat obrázky, vyprávět příběhy a porozumět poslechu. Svoji roli zde má pozice učitele anglického jazyka. Proto učíme podle učebnic Univerzity Cambridge, která nám zajišťuje stejnou slovní zásobu se zkouškami.


Úspěch dětí a radost z Cambridge Certificates závisí také na skvělé psychologické průpravě rodilých mluvčí. Ti dokáží vhodnými otázkami překonat ostych i strach účastníků. Obrovské díky náleží také českobudějovickému Britském centru, se kterým spolupracujeme.

Žáci, kteří chtějí tyto zkoušky splnit, mají možnost navštěvovat kroužek na škole, který je zaměřen právě na přípravu k dané úrovni zkoušky. Jednou týdně se pak vybraní žáci schází s učitelem anglického jazyka a aktivně se připravují na vykonání dané zkoušky.

 

                  Cambridge_001.jpg                           Cambridge_002.jpg