Drobečková navigace

Škola > Pro rodiče > Školní řády

Školní řády

Školní řády platné na ZŠ Grünwaldova

Školní řády - ke stáhnutí ve formátu PDF

 

 

Naše škola si je vědoma svých hlavních cílů - poskytnout žákům základní vzdělání, umožnit žákům rozvíjet svůj talent a zájmy, rozvíjet nad standardní úroveň své schopnosti a dovednosti, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných.

Pracovníci školy se ve spolupráci s rodinou snaží vychovat žáka, který se umí orientovat v hodnotách, který se učí samostatně myslet, svobodně jednat a rozhodovat. Vychovat žáka, který se dokáže orientovat v množství různých informací, dokáže je třídit a používat. Vychovat člověka slušného, odpovědného za své chování, za své zdraví, tolerantního, chápajícího hodnotu života.
Snaha, co nejefektněji naplnit poslání školy, vytvořit příznivé podmínky pro vyučování, pro život ve škole, pro úspěšnou spolupráci rodina - škola, vedla k vytvoření určitých pravidel.

Tato pravidla vzájemného soužití jsou se všemi právy a povinnostmi zakotvena ve "Školním řádu".